Η φωνή, λάβα στο δάχτυλο που
γράφω τους σταυρούς
και στο μέτωπο να τ' ακουμπώ,
για να βλέπεις το σημάδι της φωτιάς
Και πιο πολύ των άκρων μου τα αίματα
Γη του αίματος
σημάδεψα τα μάτια μου
Και αύριο τ' άφησα ελεύθερα
των υδάτων, η παλίρροια

θα διαρκέσει