Ήπιος ο καιρός
αφηρημένος
στο πλαίσιο του σπιτιού
στο κέντρο των ανθρώπων

μια χυδαιότητα
ήπιας ησυχίας...
 
 
     *
Εκ γενετής
στο στήθος της
κόκκοι πορφύρας
δάκρυζαν
 
οι φίλοι
και ο θάνατος
ποτέ
 
    *
 
Πώς να πεθάνει
κανείς δεν ήξερε
σ’ αυτήν την πόλιν

 
μονάχα η γυναίκα
με το παράξενο κακό
εκπλήρωσε τον έρωτα στην πράξη

"Μικρές Σκιές"