Σκόπιμα έλειπε το μήλο
στη Σοφία Χ.

Χρόνια ανοιγόκλεινε το χρώμα στη φωτογραφία
χρόνια ψηλαφούσε τη γραμμή
που έλειπε το μήλο
Το στήθος της γυναίκας
σα μύθος παραμόνευε στο βάθος
θρησκεία ήτανε το στήθος
ζωγραφιστή με κόκκινο
η γυναίκα
Πως να φωνάζω τούτη τη θρησκεία, που
σκόπιμα έλειπε το μήλο