ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ...οι ρωγμές
όσο πάνε

κι ανοίγουν
στον τόπο
των χρεών...