Εκ γενετής
στο στήθος της
κόκκοι πορφύρας
δάκρυζαν


οι φίλοι
και ο θάνατος
ποτέ

(ΜΙΚΡΕΣ ΣΚΙΕΣ)